Choroby

Co to jest koronarografia serca?

Cewnikowanie tętnic wieńcowych, czyli koronarografia, jest badaniem służącym ocenie budowy anatomicznej tętnic serca. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, m.in. zwężeń wywołanych miażdżycą. Zwężenie tętnic skutkuje utrudnionym przepływem krwi do serca, co może powodować niedokrwienie mięśnia sercowego, a w konsekwencji zawał serca.

Jak przebiega koronarografia?

Koronarografia serca jest badaniem wykonywanym ze wskazań lekarza, do których zalicza się:
• stabilną postać choroby wieńcowej (choroba niedokrwienna mięśnia sercowego),
• różne postacie ostrych zespołów wieńcowych,
• zdiagnozowanie przyczyny bólów w klatce piersiowej.
Cewnikowanie tętnic wieńcowych pozwala na ocenę stopnia zaawansowania choroby wieńcowej i podjęcie decyzji dotyczącej dalszej kwalifikacji do leczenia kardiologicznego lub kardiochirurgicznego. Ponadto koronarografia wykorzystywana jest w ocenie skuteczności operacji chirurgicznej (wszczepienie by-passów). Badanie wykonywane jest przy znieczuleniu miejscowym. Koronarografia polega na wprowadzeniu do tętnicy (promieniowej, udowej lub ramiennej) cewnika, czyli cienkiej i giętkiej rurki. Lekarz prowadzący badanie kieruje cewnik w stronę serca. Lokalizację cewnika określa się przy pomocy badania rentgenowskiego. W momencie, gdy cewnik dotrze do tętnicy, która prowadzi krew do serca, podawany jest tzw. środek cieniujący (kontrast), dzięki któremu nagrywany jest film zwany angiogramem. Ukazuje on przepływ krwi przez naczynia sercowe oraz wszelkie nieprawidłowości: zwężenia tętnic bądź wrodzone zaburzenia. Po zakończeniu badania, lekarz ostrożnie wyjmuje cewnik.

Ile trwa koronarografia?

Czas trwania badania koronarograficznego wynosi od 30 minut do 1,5 godziny (najczęściej około 1 godziny). Po wykonanym badaniu lekarz podejmuje decyzję czy ewentualne wykryte nieprawidłowości wymagają dalszego postępowania leczniczego. W przypadku zdiagnozowania wyraźnych zwężeń tętnic, interwencja medyczna może polegać na zakwalifikowaniu chorego do zabiegu angioplastyki wieńcowej nazywanej inaczej „balonikowaniem” bądź do pomostowania tętnic wieńcowych (by-pass). Przy nieznacznym zwężeniu tętnic wprowadza się leczenie zachowawcze polegające na farmakoterapii, ale przede wszystkim na modyfikacji stylu życia i redukcji czynników ryzyka miażdżycy i choroby wieńcowej (palenie tytoniu, niewłaściwa dieta, otyłość, zbyt mała aktywność fizyczna).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak wygląda przepuklina?

W miejscu pojawienia się przepukliny pojawia się miękki guz, który początkowo można wsunąć do jamy brzusznej. Przepuklina składa się z...

Zamknij